18 september

Vanavond ff bestuursvergadering en vrijdag ledenvergadering om tijdig wat mogelijke voorstellen te kunnen bespreken en eventueel indienen.

Kregen van de DC & VB al een voorstel toegestuurd m.b.t. inkorfbeperking wat ze waarschijnlijk naar veel verenigingen hebben gestuurd in afdeling 5, zie onderstaand :

Voor ieder adres/coördinaat geldt het volgende:

Bij aanvang van het oude duiven seizoen krijgt de vereniging een lijst met 50 duiven.

Hiermee wordt het ganse seizoen waaraan deze oude duiven kunnen meedoen afgewerkt.

Bij aanvang van het jonge duiven seizoen wordt een lijst van 60 duiven ingeleverd.

Hiermee wordt het ganse seizoen waaraan deze jonge duiven kunnen deelnemen afgewerkt.

Iedere andere duif kan mee als training maar neemt niet deel aan het concours.

Combinaties van verschillende leden op één adres in de breedste zin van het woord en doel, hetzij familie of anderszins, kunnen tezamen met één ploeg duiven aan de start komen.

Er zijn anders makkelijk varianten te vinden.

 

Men wil het nu al duidelijk kenbaar maken vooraf zodat het van meerdere kanten kan worden ingediend, vorig jaar werd het gewoon terzijde geschoven. Ik denk en hoop dat het nu wel beter ter sprake zal gaan komen en er ook wat mee wordt gedaan komend seizoen.

Het is bedoeld als aanzet en praatplaatje om er een goed en definitief stuk van te gaan maken en die absurde aantallen ingekorfde duiven van een en dezelfde melker aan banden te leggen. Het zal niemand verbazen……..maar ik ben VOOR……….hahaha.